HCP Best

Ova kasa je odlično rešenje za sisteme gotovinske naplate srednje veličine. Baziran je na ideji “Sve u jednom” tako da krajnjem korisniku pruži najbolje i najprihvatljivije rešenje.

Integrisani GPRS modul omogućava daljinsku administraciju, daljinsko očitavanje i ažuriranje baze podataka, slanje izveštaja Poreskoj Upravi ili nekom drugom udaljnom serveru, praćenje protoka novca itd.

Glavne karakteristike:

 • Artikli: 32.000
 • Poreske stope: 9
 • Odeljenja: 16
 • Žurnal: kontrolna traka
 • Načini plaćanja: gotovina, ček, kreditna kartica
 • Broj kasira: 16 sa korisničkim imenima i šiframa
 • Fiskalna memorija: Da
 • Izveštaji: Do 2500 dnevnih izveštaja
 • Ostale funkcije:
  - Slanje podataka na korisnicki server
  - Izvestaji prodaje po artiklima, kasirima I odeljenjima
  - Do 34 karaktera u nazivu artikla
  - Max.vrednost po računu 11+2 cifre
  - Max.cena 21.000.000,00
  - 200 stavki po računu
  - Podržava rad sa bar-kodovima (EAN8, EAN13, težinski bar-kod)

 

Štampač:

 • Tip štampača: Termalni štampač – dvostanicni
 • Termalni papir: 2x28mm, ∅ 40mm
 • Brzina štampe: Do 80mms/s
 • Broj karaktera po liniji: 18 karaktera po liniji
 • Rezolucija: 203dpi
 • Senzori papira: 2
 • Izdržljivost: 50km

 

Opšte karakteristike:

 • Procesor: 100MHz, 32-bit, Ajile
 • Displej za korisnika: 128x64 piksela grafički
 • LCD, sa pozadinskim osvetljenjem
 • Displej za kupca: 2x16 alfanumerički LCD sa pozadinskim osvetljenjem
 • Tastatura: 28 tastera
 • Konektor fioke za novac: Da
 • GPRS terminal: Dual/quad band modul integrisan
 • Komunikacioni portovi: 2xRS232, COM1 –
 • PC port, COM2 – Barcode port
 • Napajanje: 220V, 50Hz, AC
 • Dimenzije (ŠxDxV): 235x220x100mm